Ajaz
Ajaz

Be a aloneDon't Miss

Kabhi arsh per.Khabi Farsh per.Kabhi unke dar.Kabhi dar bdar .Game aashqi tera shukriya.Me khakha se guzar gya.Kabhi rasto me tanha.Kabi Mu rude sahra...