yahi hoota dekha hai mene aksar,
bachpan ki mhobbat, jwaani ki bhuk ke niche dab hi jaati hai.

#faiz