Jindagi uss Azaan pr shuru hoti hai jiski koi

Namaz ni hoti

or khatam uss namaz pr hoti hai jiski koi

Azaan ni hoti