Pura bachpan handwriting sudharne mein nikal gaya,

Aur zindagi keyboard par beet rahi hai...!