"Kyunki chehra bhi tera kisi gazal se kam nahi,

Jab bhi padhti hu, kuch naya hi kehta hai"