Itni #Himmat nhi mujhme ki tujhe is

#Duniya se chura saku...Magar

mere #Dil se tujhe koi nikaal de ye

#Haq to Maine aaj tak #Khud Ko bhi

nhi diya...