Mujh tak pahuch kar tum,

Fir bhi hansil na hue.

Kisi aur ke ho tum?

Ya mere kabil na hue.