Har shayar ki ek hi khaani hooti hai,
Dard dilme hoota hai, kalam rooti hai.

#faiz