"Sikha Na saki jo Umra bhar tamam kitabe mujhe, Kareeb se kuch chahre padhe aur Na Jane kitne Sabak seekh liye"