Un narm hateliyon se kah do, ki ab itna yaad na aaya kre,
ye sakht ruksar ab kisi aur ke naam likhe jaane wale hai.

#faiz