Maana ke pesa khushi nai khareed sakta,
lekin pareshaniya to dur rakh sakta hai, itta bhi bhoot hai.

#faiz