Sharique Ameen
Sharique Ameen

To share My self and listen yourselfDon't Miss

Fakat ek ke kahne se kya hoga,Jab puri kaum chahegi tabhi hoga !Aur agar chahti hai koi kaum Shurkhuru hona,Too yee mahaj kurbaniyoo se hoga !!